މާޅޮހު ބޭސްފިހާރަ ޔަޒީދު ހުޅުވައި ދެއްވަނީ ފޮޓޯ- އޭދަފުށި އެމްވީ

މާޅޮހުގައި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ޚަބަރު: | 17

ބ. އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަބްދުﷲ ޔަޒީދުގެ އަމިއްލަ ޚަރުދުގައި ބ. މާޅުހޮގައި އިމާރާތްކުރި ފާމަސީ ހުޅުވައި ދެއްވައިފިއެވެ.

މިފާމަސީއަކީ މާޅޮސް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއިން އިސްނަގައިގެން މީގެ 8 އަހަރުކުރިން ފެށި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަމަށް އެރަށު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީން ބުންޏެވެ.

ބޭސްފިހާރަ ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔަޒީދު ވިދާޅުވީ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭނެ މީހަކަށް ވޯޓް ދިނުން މުހިންމުކަމަށެވެ. އަދި މިދާއިރާއަށް އޭނާ ހޮވިއްޖެނަމަ، މާޅޮހުގައި ނަރުދަމާ އަޅައިދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަންވެސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :