ހިތާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 11 ފެބުރުވަރީ 2021

ބ ހިތާދޫސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

ހިތާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ދިނީ އެ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓަރޭޓަރ ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފެވެ.

ބ ހިތާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އިއްޔެ ޖަހަށް ފަށާފައިވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހަދިޔާކުރި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :