ބ. މާޅޮސް ފެންބޮޑުވެފައި

ބ. މާޅޮސް ފެން ބޮޑުވެ ސިފައިން އެހީތެރި ވެއްޖެ

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 19 ނޮވެންބަރ 2020

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބ. މާޅޮސް ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ އެވެ.

އިއްޔެ ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން މެދު ނުކެނޑި ގިނައިރު ތަކެއް ވަންދެން ވާރޭ ވެހިފައި ވާތީ އެރަށުގެ ބޮޑު ބައެއްގައި އޮތީ ފެންބޮޑުވެފަ އެވެ. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތިން ގެއަކަށް ފެން ވަދެފައި ވެ އެވެ.

އެރަށުގައި ބޮޑުވެފައި އޮތް ފެންގަނޑު ސިފައިންގެ އެހީގަި ވަނީ ހިންދާފައެވެ.

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އިއްޔެ އޭދަފުށީގައިވެސް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :