ފިނޮޅު ރިޒޯޓު

ފިނޮޅު ރިޒޯޓުން މާލެ ދިއަ މީހަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 25 ޖުލައި 2029

ބ. ކަނިފުށީގައި ހިންގާ ފިނޮޅު ރިޒޯޓުން މާލެ ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއޖެއެވެ.

ހިތާދޫ އޮންލައިން އަށް އެނގިފައި ވާގުތުން މި މީހާ ޕޮޒިޓިވް ވީކަން އެނގުނީ އޭނާ މާލެގޮސް ޓެށްޓު ހެދިފަހުންނެވެ.

މި މީހާވއަކީ ރިޒޯޓުހަދަން އައިސްތިބި ކޮންޓެކް ގްރޫޕެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހެކެވެ. މިހާރު އެރިޒޯޓަށް އަރާފޭބުން ރިޒޯޓުގެ މެނޭޖުމަންޓުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :