ބ. ތުޅާދޫގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓާ މަރުވި މީހާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 19 ޖުލައި 2020

. ތުޅާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުއްޓާ އިއްޔެ ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވި މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

ތުޅާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުއްޓާ ނިޔާވީ އުމުރުން 59 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ ނިޔާވީ ކޮވިޑުޖެހިންގެން ނޫންކަމށް މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވރ. އެ މީހާ ނިޔާވީ ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެންކަމަށް އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނެއެވެ

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ތަސްލީމާ އުސްމާން ވިދާޅުވީ ޓެސްޓް ކުރި އިރު ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :