ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޕެންޑިކްސްގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 16 ޖޫން 2020

އެޕެންޑިކްސްގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފިއެވެ.

އޮޕަރޭޝަން ކުރީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުންނެވެ. އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސާޖަން ޑރ. މުހައްމަދު ކަމާލުއެވެ.

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެޕެންޑިކްސްގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާކަމަށައި އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރި ދެ މީހުންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރިން ވެސް ވަނީ މީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފަ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


Mode

މަރުހަބާ ޑޮކްޓަރ ސޯލިހް ބްރޯ.....