"ޙަޔާތުގެ މަޤްޞަދު" ދަރުސް މިއަދު ހަވީރު ލައިވްކޮށް!

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 18 މެއި 2020

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބުގައި ދީނީ ހެލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިތާދޫ އިސްލާމިކް މޫވްމެންޓް ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ދަރުސެއް މިއަދު ހަވީރު 04:30 ދިނުމަށް ނިންމައިފއެވެ.

އެޕޭޖުގެ ފަރާތުން ބުނީ ދަރުސް ދެއްވާނީ ޝައިޚް ފަޟްލޫން ބިން މުޙައްމަދެވެ. "ޙަޔާތުގެ މަޤްޞަދު" ނަމުގައި ކުރިއަށްދާ މިދަރުސް ދަރުސް މި ޕޭޖުން ވަގުތުން ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާކަމަށެވެ.

ހިތާދޫ އިސްލާމިކް މޫވުމެންޓް ފޭސްބުކް ޕޭޖް ލިންކު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

HithaadhooIslamicMovement/


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :