ކިހާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު

ޑޮކްޓަރަށް ވިއްސަން ނުކެރުމުން ފޫޅުމާ ކުއްޖަކު ވިއްސައިފި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ބ. ކިހާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވޯޑުގައި އެނދުމަތި ކޮށްފައި އޮތް މާބަނޑު އަހެނަކު އެ މަރުކަޒުގައި އުޅޭ ޑޮކްޓަރާއި ނަރުހުންނަށް ނުކެރިގެން ފޫޅުމައި މީހާ ވިއްސައިފިއެވެ.

ހިތާދޫ އޮންލައިން އަށް މަޢްލޫމާތު ދެމުން އެ އަންހެން މީހާގެ ފިރިމީހާ ބުނީ ޑޮޖްޓަރާއި ނަރުހުންނަށް ވިއްސަން ނުކެރިގެން އެމީހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ދަރިފުޅު ވިއްސީ ފޫޅުމާ މީހާ ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ހޯދަން ގުޅާލުމުން ބ. ކިހާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި
މުނީރާ ވިދާޅިވީ މިކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ދެވެން ނެތްކަމަށާއި މަޢްލޫމާތު ހޯދުމަށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށްގުޅުމަށެވެ.

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކަމާގިޅޭ ބޭފުޅަކާއި ގުޚޭގޮތް ނުވުމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަހެއް ލިބޭގިޮތް ވަނީ ނުވެފަވެ

ހުސްވި ހަފްތާގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ވިހޭ ކުއްޖާއާއި މައްމަވެސް ރަނގަޅެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :