ބ. އޮޅުގިރި ސާފު ކުރަނީ

ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ބ. އޮޅުގިރި ސާފު ކޮށްފި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 18 އޯގަސްޓު 2019

ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލް ތިމާވެށި ކުލަބާއި ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ އިސް ދަރިވަރުން އަދި ޕާރލޭ ގުޅިގެން. ބ. އޮޅުގިރިއަށް ލައްގާފައި ހުރި ކުނި ސާފު ކޮށްފިއެވެ.

ޢީދު ބަންދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އިވެންޓުގައި ގިނަ ޢދަދެއްގެ ްލާސްޓިކު އެރަށުން ނަގާފައިވެއެވެ.

މި އިވެންޓު ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ އިސް ދަރިވަރަކު ބުނީ މިއީ ސިލްސިލާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ އިވެންޓެއް ކަމަށާއި މި ޕްލާޓިކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންގޮސް ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :