ޗެމްޕިއަން ކަން ހޯދި ވަރިހަމަ ޓީމް

އަންހެން ހޭންޑު ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވަރިހަމަ ޓީމް ހޯދައިފި

އަޙްސަން އަޙްމަދު | 11 އޮގަސްޓް 2019

ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގ ޖަމިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ހޭންޑު ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވަރިހަމަ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ.

މިޔަދު ހަވީރު ހިތާދޫ ބޯޅަދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ވަރިހަމަ ޓީމް މެޗުކާމިޔާބުކުރީ ފަސޭހަ ކަމާއެކު އަރާކުރި ޓީމު 5 0 ބަލިކޮށްފައެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަ ހޮވިފާވަނީ ވަރިހަމަ ޓީމުގެ ޒަހުރާއެވެ.
މުބާރާތުގެ މޮޅު ފަސް ކުޅުން ތެރިންނަކީ ސިޔާދާ،ޔުމްނު،އައުފާ،ޒަހުރާ އަދި އަޔާއެވެ. ފެއަރ ޕުލޭ ޓީމްއަކީ ވިދާތަރި އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :