ހިތާދޫ ޔޫތު ކަޕް އޭންޑު ބޯލް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ- ހިތާދޫ ެޮންލައިން

ހިތާދޫ ޔޫތު ކަޕް ހޭންޑު ބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 10 އޯގަސްޓު 2019

ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގ ޖަމިއްޔާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ހޭންޑު ބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ހެނދުނު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރީ އަރާތަރި އާއި ޓީމު އެޗްއެސް އެވެ. މި މެޗު 5-4 މޮޅުވީ ޓީމު އެޗްއެސް އެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރި އަކަށް ހޮވުނީ ޓީމް އެޗްއެސްގެ ޝިއުނާއެވެ.

ޖުމްލަ 12 މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގެ މެޗުތަށް މިއަދުވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ ޢީދު ( މާދަމާ ) ހަވީރު 4:05 ގައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :