ބ. ތުޅާދޫގައި ޑީ ލައިސަންސް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށަނީ

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަތީފު | 09 އޯގަސްޓު 2019

ބ. ތުޅާދޫ ޔަންގު އީގަލް ސްޕޯޓްސް އާއި އެފް އޭ އެމް ގުޅިގެން ބ. ތުޅާދޫގައި ޑީ ލައިސަންސް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބ. ތުޅާދޫ އާއި ހިތާދޫ އަދި ފަޅުތެރަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ހިންގާ މި ކޯހަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދި އޭ އެފް ސީ އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ކޯހެކެވެ. މިކޯހުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ނަމާއިއެޑްރެސް އުމުރު އަދި އީމެއިލް ޖެހުމަށްފަހު 9961119 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރެއްވުން ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.

4 ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މިކޯސް އޮންނާނީ އޯގަސްޓު 29 އިން ސެޕްޓެމްބަރ 1 އަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :