ހިތާދޫ ސްކޫލް ޓީމަށް ބެލެނިވެރިން މަރުހަބާ ކިޔަނީ ފޮޓޯ- ހިޔާދޫ އޮންލައިން

ހިތާދޫ ސްކޫލާއި ކިހާދޫ ސްކޫލް އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 08 އޯގަސްޓު 2019

ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމަކާއި ކިހާދޫ ސްކޫލް ޓީމަކާއި އެކު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް އިއްޔެ ބ. ކިހާދޫގައި ކުޅެފިއެވެ.

ކިހާދޫ ސްކޫލުގެ ދަޢްވަތަކަށް އިއްޔެ ކުޅުނު މި މެޗުން 1-0 މޮޅުވީ ހިތާދޫ ސްކޫލް ޓީމެވެ. މި މެޗުގައި ޖެހި ހަމަ އެކަނި ގޯލު ޖަހައި ދިނީ ހިތާދޫ ސްކޫލް ޓީމުގެ އިސްމާއިލް ނަޖީހެވެ.

މެޗު ނިންމާފައި އައުމުން ބެލެނިވެރިން ވަނީ ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :