ހިތާދޫ ސްކޫލައި ގޮއިދޫ ސްކޫލު ކުޅުނު ހޭންޑް ބޯލް މެޗެއް ފައިލްފޮޓޯ

ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގ އިން ބޮޑު އީދުގައި ހޭންޑުބޯލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 24 ޖުލައި 2019

އަންނަ ޢަޟްހާ އީދުގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ހޭންޑުބޯލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެޖަމްއިއްޔާ އިން ބުނީ މިއީ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގިތުން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތްކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މި މު ބާރާތް ދާއިމީކޮށް ގެންދަން ރާވާފައިވާކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތް އޮންނާނީ 9 އޯގަސްޓު 2019 އިން 11 އޯގަސްޓު 2019 އަށެވެ. މި މުބާތާތުގައިި ޖުމްލަ 7 ޓީމް ވާދަ ކުރެއެވެ. އެއީ ވަރިހަމަ، އެވަރގްރީން، އަރާކުރި، އަރާތަރި، ވިދާތަރި، ޓީމް އެޗްއެސް އަދި ހިއްވަރު އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :