2017 ވަނަ އަހަރރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް ފަެއިލްފޮޓޯ

9 ޓީީމާޢީ އެކު އެމްސެވަން ޔޫތުކަޕް އޮގަސްޓު 8 ގައި ފަށަނީ

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 23 ޖުލައި 2019

9 ޓީމާއި އެކު އެމްސެވަން ޔޫތު ކަޕް 2019 އަންނަ އޮގަސްޓު މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހިތާދޫ ޔޫތުވިންގ ޖަމްޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީގައި ބ. ހިތާދޫގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް މިއަހަރު އޮންނާނީ 8 އޯގަޓުން 11 އޯގަސްޓު 2019 އަށެވެ. މި މުބާރާތުގެ މެޗުތަށް ކުޅޭނީ ހަވީރާއި ރޭގަނޑެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ބަރާބަރު، ދަބެސްޓް، ކެރޭނެތަ، އެލްއެސްބީ، ޔޫފޭސް، ބަގޭސް، ބަގޭސް ކަންމަތި، ވަރިހަމަ އަދި ހުދުފޮޮށާއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ އެމް7 އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :