ހިތާދޫ އެކުއޭރިއަމްގެ މައްޗަށް ރުކެއް ވެއްޓިފައި ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

ބ. ހިތާދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެއްޖެ

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 19 ޖުލައި 2019

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މިއަދު މެންދު ފަހު ވައިގަދަވެ ބ. ހިތާދޫއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެއްޖެވެ.

މިހާދިޘާގައި ބ. ހިތާދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވެއްޓުމުގެ އިތުރުން ދެ ގެއެއް ފުރާޅަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވެއެވެ

އަދި ހިތާދޫގައި ހުންނަ އެކުއޭރިއަމް އަށް ބޮޑު ރުކެއް ވެއްޓިި އެތަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެވެ.

މިހާދިިޘާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :