ބާ ފޮޓުބޯލް ޗެލެންޖު: ދަރަވަންދޫ ބަލިކޮށް ކެންދޫ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 07 ޖުލައި 2019

ބ.އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ބ.ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖްުގެ ގްރޫޕް އޭގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބ.ކެންދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ބ. އޭދަފުށީ ޓާފު ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ކެންދޫއިން ކާމިޔާބުކުރީ ދަރަވަންދޫއާއި ވާދަކޮށް 5-3ގެ ނަތީޖާއަކުން ނެވެ. .
މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ކެންދޫ ޓީމުގެ ޖާރޒީ ނަންބަރ 7 އާލީ ޝާއިން އެވެ..

މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ ގޮއިދުއާއި ކުޑަރިކިލު އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :