ބ. ހިތާދޫގައި "ޒުންބާ ފިޓްނަސް" ކްލާސްތަކެއް ފަށަނީ!

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 24 ޖޫން 2019

ބ. ހިތާދޫގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެން "ޒުންބާ ފިޓްނަސް" ކްލާސްތަކެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެވެ.

މި ކަލާސްތަށް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ޒުމްނާ ބުނީ އަންނަ ޖުލައިމަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވށާ މިކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވައި ދޭނީ ރާއްޖޭގައި މިކަމަށް ފުންނާބުއުސް ބޭކަނބަލެއްކަމަށާއި މިކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަބަޔަކު އެދެމުންދާކަމަށެވެ.

މި ކަލާސްތަކުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ މި ޖޫންމަހުގެ ނިލަށް ހުޅުވާލެވިފައި ވާކަމަށާއި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7905870 ގުޅުއްވުން އެކަން ހަމަޖެހިގެން ދާނެކަމަށް ޒުމްނާ ބުންޏެވެ.

މިއީ މިފަދަ ކްލާހެއް ބ. ހިތާދޫގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :