ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ސަމީރު ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދީފި!

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 13 ޖޫން 2019

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަހްމަދު ސަމީރު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އޭނާ އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ވަކި ސަބަބެއް ހިތާދޫ އޮންލައިން އަށް އަދި ވަނީ ސާފުވާގޮތް ނުވެފައެވެ.

ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލުގެ ނާއިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އަހްމަދު ސަމީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ރައިސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކަމަދޫއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފައިވާކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :