ހިތްމޮޅު އަދި އެފްސީ ޒެނިތު ފައިނަލަށް ހިނގައްޖެ

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަތީފު | 06 ޖޫން 2019

ސީއޯސީ ޓީމުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން މިހާޜު ބ. ހިތާދޫގައި ކުރިއަށްދާ "ސީއޯސީ ތްރީއޮންތްރީ" ދެވަނަ ފުޓުބޯޅަ މުރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިތްމޮޅު އަދި "އެފްސީ ޒެނިތް" ހިނގައްޖެވެ.

ހިތްމޮޅު ފައިންަލަުން ޖާހަގަ ހޯދީ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޑީސީ ސްޕޯޓްސް އާއި ބައްދަލު ކޮށް 3 ލަނަޑު 2 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

އެފްސީ ޒެނިތު ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ބަގޭސް ކަންމަތި އާޢި ބައްދަލު ކޮށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

މި މުބާޜާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރު 04:30 ހިތާދޫ ބޯޅަދަނޑުގައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :