ޙިސާން

ޙިސާން ޙުސައިން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 07 އޭޕްރީލް 2019

އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ހިސާން ހުސައިން ތުޅަަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން އެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި ޒަހީން އާއި އެމްއާރުއެމްގެ އިބްރާހިމް އަފީފު ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލި ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ހިސާންއަށް 249 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު، އޭނާ އާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރެއްވި ޒަހީން އަށް 52 ވޯޓް އަދި އަފީފަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 51 ވޯޓެވެ.

ހިސާން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއިރު އޭނާގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނާޒިލް ވެސް ވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފަ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :