އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް ބަހުސް މިއަދު މެންދުރު ފަހު!

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 15 މާރޗު 2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ކުރިއަށްގެންދާ “ރައްޔިތުންގެ ބާރު – މަޖިލިސް ބަހުސް 2019” ގެ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ބަހުސް މިއަދު މެންދުރުފަހު އޮންނާނެއެވެ.

ލައިވްކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ބަހުސް ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:30، އަށެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އާންމު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ވެސް ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން އޭރު ވަނީ ބަހުސް ތަކެއް ބާއްވާފަ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :