އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން

ޙިސާން މިފަހަރު ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް ގޮނޑިއަށް

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 04 ނޮވެންބަރ 2018

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ، ލޯޔަރު ހިސާން ހުސެއިން ތުޅާދޫ ދާއިރާއަށް
ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ހިސާން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އޭނާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމީ، އިންސާފުގެ މަގަށް ދިވެހިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ދެމި ހުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ، ގޮއިދޫ، ފުޅަދޫ، އަދި ފެހެންދޫ ރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރުމުގައި ފުރުސަތު އޭނާއަށް އެ ރައްޔިތުން ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ހިސާން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.ހިޝާން މިދިޔަ ދައުރު ކުރިމަތިލެއްވީ އޭދަފުށީ ދާއިރާއަށެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން އަކީ އެމްޑީޕީ ބ. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ރައީސެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


Maama

އެހާ ޝައުގެއްނެތް