އިންތިޚާބު ބާތިލް ނުކުރަން ހުކުމް ކުރުމުން ބ. ހިތާދޫގައި އުފާފާޅު ކުރަނީ. ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

އިބްތިޚާބު ބާތިލު ނުކުރުމުން ބ. ހިތާދޫގައި އުފާ ފާޅު ކޮށްފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 22 އޮކްޓޯބަރ 2018

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބާތިލް ކުރުމަށް އެދި ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށައެޅި މައްސަލައިގާ އެކޯޓުން އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރާނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް އިއްޔެ ހުކުމް ކުރުމުން ބ.ހިތާދޫގައި އުފާފާޅު ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން އިއްޔެ ހަވީރު ހިތާދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަންގެ މެންބަރުންއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ބޮނޑިބަތް ފަރިއްކޮޅެއް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މިކެއުމުގައި ކޯލިޝަންގެ ދެޖިންސުގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


ހައި

އާ ސަރުކާރުން ތި ރަށަށް ކިހާ ވަރެއް ކޮށް ދޭނެ ބާ މިހާރު ވެސް އެ އުޅެނީ އޮޑި ފުރިގެން