ބ. ހިތާދޫ ވޯޓު ފޮށިން އިބޫ ކުރި ހޯދައިފި!

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 24 ސެޕްޓެންބަރ 2018

އިއްޔެ ކުރިއަށް ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބ . ހިތާދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރިއިރު އިދިކޮޅޮ ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު. ޞާލިހު އިބޫ ކުރި ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަށް ލިބިފައިވަނީ 325 ވޯޓެވެ. އެއީ ޖުމްލަ ވޯޓު ދިން މީހުންގެ 61 އިންސައްތަ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިފައިވަނީ 206 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓު ދިން މީހުންގެ 38 އިންސައްތައެވެ.

ހިތާދޫ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ 621 މީހުންގެ ތެރެއިންަ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 536 މީހުންނެވެ. ބާތިލު ވޯޓުގެ ގޮތުގައި 5 ވޯޓު ހިމެނެއެ


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :