ބ.ހިތާދޫގައި ރޭ ދަމާލި ވޯޓު ކިއު. ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލައިން

ރޭ ދަންވަރު ބ. ހިތާދޫގައި ވޯޓުލާންވކިއު ދަމާލައިފި!

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 23 ސެޕްޓެންބަރ 2018

މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއަހަރުގެރިޔާސީ ޢިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރޭ ދަންވަރު ބާރަޖެހި އިރު ބ.ހިތާދޫގާއި ކިއުގައި ޖެހިއްޖެވެ.

ބ. ހިތާދޫގައި ރޭ ކިއުގައި ޖެހިފައިވަނީ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނެވެ. ކިއުގައި ޖެހުނު މީހުން ބުނީ ބ. ހިތާދޫ ވޯޓު ފޮއްޓަށް ލާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަކީ އިބޫއަށްދޭ ވޯޓަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާތީ ރޭކިއުއި ޖެހުނީކަމަށެވެ.

ހިތާދޫގައި ބާއްވާ އިންތިހާބު ތަކުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓު ލަނީ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


ހުސް ބާތިޅު ކަން ކަން ނަމާދު ކޮށްބަޅަ