ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމުގެދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 11 ސެޕްޓެންބަރ 2018

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ބާއްވާ އެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

އެ މަރުކަޒުން އާއްމު ކޮށްފައިވާ އިނާމުލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓްގައިވާ ގޮތުން އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ޖުމްލަ 73 ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ލިބެ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އޯލެވެލް އަދި މިއަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އޭލެވެލް ދަރިވަރުގެ އިތުރަށް އޯލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނާއި ގްރޭޑް 8 ން މަތީގެ ކުލާސްތަކުން ތަފާތު ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ކުދިން ހިމެނެ އެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :