ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޑުސިޓް ތާނީ މޯލްޑިވްސް އާއި ކުޑަރިކިލު އެކުވެރި ގައީޒް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ- ޢީޓީ

ބ. އެޓޯލު ޔުނިޓީ ފުޓުސެލް ޗެލެންޖު އިއްޔެ ފަށައިފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަތީފު | 15 މާރޗު 2018

ބ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކަމަށްވާ ކްލަބް ދަ ބިގިނާސްގެ ބ. އެޓޯލް ޔުނިޓީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ބ. އޭދަފުށީގައި ފަށައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ފެށި މު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރީ ޑުސިޓް ތާނީ މޯލްޑިވްސް އާއި ކުޑަރިކިލު އެކުވެރި ގައީޒްއާއިެވެ. މި މެޗުގައިދެޓީމު ވަނީ އެއްވަރު ވެފައެވެ.

ޑުސިޓް ތާނީ މޯލްޑިވްސް އާއި ކުޑަރިކިލު އެކުވެރި ގައީޒް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 އިންނެވެ. މި މެޗުގައި ޑުސިޓްއަށް އީނާސް އިލާޔްސް ލަނޑު ޖަހައިދިންއިރު، އެކުވެރި ގައީޒް އަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ހުސައިން ނަޒީހު އެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ހޮވުނީ ޑުސިޓްގެ އާދަމް ޚަލީލު އެވެ.

ޖުމްލަ 12 ޓީމު ވާދަކުރާ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް އޮންނާނީ މާޗް 14 އިން 27 އަށް އޭދަފުށީ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.ވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :