ގޮއިދޫ ޓީމް ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. އީޓި ފޮޓޯ/ ކިތުނާ

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް ގޮއިދޫ ނަގައިފި

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 30 ޑިސެންބަރ 2017

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ތަށި ބ. ގޮއިދޫ ޓީމު ހޯދައިފިއެވެ.

ގޮއިދޫ ޗެމްޕިއަން ތަށި ނެގީ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުގައި ފައިނަލު މެޗުގައި ބ. އޭދަފުއްޓާއި ބައްދލު ކޮށް 3-3 އިން އެއްވަރުވުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 10-9 އިން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މި މެޗަކީ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅައިގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ފޯރިގަދަ މެޗެވެ. އިއްޔެގެ މެޗު ބެލުމަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ދޮންފަނަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

ދޮންފަނު އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގައި މިއަހަރު ފަސް ރަށަކުން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ގޮއިދޫ އަދި އޭދަފުށިވެސް މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


Nadeem

Varah salaam . Hithaadhoo Online ah.