އެޓޯލު ކިއުޓު ފެރީއެއް

އެޓޯލު ކިއުޓު ފެރީ ބ. ހިތާދޫއަށް ފަށަނީ!

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަތީފު | 20 ޑޮސެންބަރ 2017

ބ. އަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދަމުންދާ " އެޓޯކިއުޓު ފެރީ ސާވީސް" ގެ ޝެޑިއުލު ފެރީ ހިތާދޫ ތުޅާދޫ އަދީ ގޮއިދޫއަށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޓޯލު ކިއުޓުން ބުނެފިއެވެ.

އެޓޯލް ކިއުޓުން ބުނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފުތާގެ ތިންދުވަހު މާލެއާއި މިތިން ރަށާއި ދެމެދު ފެރީ އޮންނާނެ ކަމަށާއި ފެރީ އޮންނާނީ ހޮނިހިރު ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށެވެ.

މި ފެރީ ހިތާދޫން ފުރާނީ ހެނދުނު 07:30 ގައެވެ. މާލެއިން ފުރާނީ މެންދުފަހު 01:30 ގައެވެ. ޓީކެޓު ވިއްކަނީ 350 ރުފިޔާއަށެވެ. ޓިކެޓު ބައްލަވައި ގަތުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9770055 އަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


😂😂😂