މިއަދު ޢީދުބޭ އަރުވަނީ ފޮޓޯ- ހިތާދޫ އޮންލަިއިން

ބ. ހިތާދޫގައި ޢީދު ކުޅިވަރު ފަށައިފި!

ހިތާދޫ އޮންލައިން | 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ބަރަކާތްތެެރި އޟްޙާ ޢީދުގެ އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ބ. ހިތާދޫގައި ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ފަށަނީ ޢީދުބޭ އެރުމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު އީދުވޭ ވަނީ އަރުވާފައެވެ. ޢީދުބޭ އަކީ ޢީދު އަތުވެއްޖެކަން އަންގުމުންގެ ގޮތުން ރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ނަށަމުން ހިނގާ މާލި ޕެރޭޑެކެވެ.

ޢީދުބޭގެ އިތުރުން މިއަދު ވަނީ މަގުމަތީ ކުޅިވަރާއި އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެފައެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ފެންކުޅި ކުޅުމާއި ފަންކުޅުމާއި ރޭގަނޑު ކުޅޭ ޡަގާފީ ބޮޑު ބެރު ޖެހުމާއި ލަނގިރިއާއި ގާއޮޑިއާއި ބޮޑުމަހުގެ ކުޅިވަރާޢި ވާދެމުން ފަދަ ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ޢީދުގެ ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުޅޭނެއެވެ.

ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ އަހަރު ތަކަކަށްފަހު ރޭ ވަނީ އީދު ހުޅު ޖަހާފައެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :