ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ ހަވަނަ ޤްރުއަން މުބާރާގުައި ދަރިވަރަކު ކިޔަވަނީ ފޮޓޯ- ހިތާދޫ ކައުންސިލު

ހިތާދޫ ކައުންސިލުގެ 6 ވަނަ ޤްރުއާން މުބާރަތް ބާޢްވައިފި

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަތީފު | 16 ޖޫން 2017

ކިރިތި ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތައް ކުދިން ހޮވުމަށް ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި އެކަުންސިލުގެ 6 ވަނަ ކީރިތި ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް ބާޢްވައިފިއެވެ.

އިއްޔެ ހިތާދޫ ސްކޫލު ހޯލުގައި ކުރިޔައް ދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 27 ދަރިވަރަކު ވަނީ ކިޔަވާފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރި ވެފައިވަނީ ހިތާދޫ ސްކޫލުން އެކަންނެވެ.

މި މުބާރާތައް އިންސާފު ކޮށްދެއްވީ ބ. އޭދަފުށީ އިސްމާއިލް ޢާތިފާއި ބ. ހިތާދޫ ނަޖުވާ އަހްމަދާއި ހިތާދޫ އަލްމަސްޖިދުލް މޫސާ ޢަލީގެ މުދިމް އަޙްމަދު ޙަލީމެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ނަޖީޖާ ފާޅުކުރިން އޮންނާނީ މިއަދު ހަވީރެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :


Shshsh

Ismail athif eh noon. Mohamed Athif